فارسی دوم دبستان موضوع خرس کوچولو

حجم فایل : 446.2 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 8
بنام خدا فارسی دوم دبستان موضوع :خرس کوچولو درس در یک نگاه


داستان در مورد یک خرس کوچولو است که شنیده بود ( میکروب ها ) موجودات خطرناکی هستند. به همین دلیل ، تصمیم گرفت با آن ها بجنگد . اما نمی دانست که میکروب ها را نمی توان با چوب کشت .وقتی خرس کوچولو بیمار شد فهمید که میکروب ها در دست های کثیف زندگی می کنند و نمی توان آن ها را با چشم دید و برای جنگیدن با آن ها بهتر است همیشه خود را پاکیزه نگه دارد و دست هایش را قبل از غذا خوردن بشوید . واژه های مهم

 
بارها – میکروب ها – خطرناک – تصمیم – صبح زود – بچّه گنجشک

بقیّه – اوّل – حرف ها – بی حوصله – استراحت – کندوی عسل – خوش حال

چه طور – پاکیزه – نگه داری – غذا خوردن – شاداب واژه سازی
 
گسترش واژگان با به کارگیری ( بی ) :

بی ادب کسی است که ادب ندارد .
بی حوصله کسی است که حوصله ندارد .
بی کار کسی است که کار ندارد .  
حالا تو بگو .

بی هنر ............................................................
بی پول ...............................................................
..................... کسی است که هدف ندارد .
........................ چیزی است که اهمیت ندارد . بیاموز و بگو
 
در پایان بیشتر جمله ها نقطه ( . ) می گذاریم .
میکروب ها موجودات خطرناکی هستند .
ما می خواهیم به مسافرت برویم .
در پایان بعضی از جمله ها علامت پرسش ( ؟ ) می گذاریم . مانند :
آیا میکروب ها موجودات خطرناکی هستند ؟
امروز هوا سرد است ؟ پایان...